1. Niniejsza polityka prywatności, wraz z regulaminem Sklepu, określa zasady ochrony informacji poufnych tj. danych osobowych Klientów, osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych korzystających z usług MR Łukasz Jarzemski z siedzibą w Bydgoszczy.
 2. Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdą definicje ujęte w Regulaminie sklepu olgaJAHR.
 3. Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe wykorzystywane są tylko w celach wskazanych w regulaminie.
 2. Dane osobowe Klientów którzy dokonali zakupu Towarów, niezbędne do realizacji przesyłki, przekazywane są podmiotom współpracującym ze Sklepem w ramach usługi kurierskiej.
 3. Marketing

 

 1. Klienci oraz inne podmioty gospodarcze wskazane w niniejszym dokumencie mogą otrzymywać od olgaJAHR informacje handlowe w formie newslettera po wcześniejszym wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych.
 2. Otrzymywanie newslettera można w każdej chwili wyłączyć poprzez kliknięcie w link służący do rezygnacji z informacji handlowych przesyłanych przez olgaJAHR

 

 1. Pliki cookies (ciasteczka)

 

 1. olgaJAHR oświadcza, że w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu używane są pliki cookies („ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane w komputerze osoby przeglądającej strony Sklepu. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla komputera ani dla zawartych na nim danych.
 2. Powyższa Polityka Prywatności stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631).

 

 1. Zastrzeżenia 

 

 1. Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.
 2. olgaJAHR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, o czym poinformuje w trybie przewidzianym dla zmian Regulaminu.